Verktygen vi använder

Det upplevelsebaserade blocket syftar till att hjälpa dig att möta dig själv på ett djupare plan än vi vanligtvis gör i vardagen. Som hjälp på vägen använder vi rörelse, andning, stillhet, samtal, meditation, rollspel och övningar i par och i grupp. De olika kursnivåerna har förstås lite olika energi, men den gemensamma nämnaren i dem allihop är att vi tar hjälp av kroppen för att bli mer medvetna om våra känslor och lära oss hantera och använda dem på ett konstruktivt sätt. Dessutom finns närvaro, stillhet och meditation alltid med som ett återkommande element för att ge oss tid att integrera insikterna. Vi använder oss också av tystnad i pauserna, för att ge var och en möjlighet att smälta det som sker under kurspassen i lugn och ro utan de distraktioner som vi normalt har omkring oss i vardagen.

I enneagramblocket tar vi hjälp av modern teknik. Här ingår webinarier, kurslitteratur och hemuppgifter förutom de praktiska kursdagarna som i sig har en ton som liknar de längre, upplevelsebaserade kurserna. Genom hemstudier, eget arbete med skrivuppgifter och praktisk fördjupning lär sig kursdeltagarna förstå de olika personlighetstyperna och möta dem på ett relevant sätt som ökar öppenheten och samarbetsviljan och minskar risken för konflikter.

Under Diplomveckan integreras det upplevelsebaserade självkännedomsarbetet och kunskapen om personlighetstyperna på ett djupare plan.

Utbildningen börjar alltid med att du går kursen Levande kraft steg I, och eftersom den även finns som fristående kurs kan du anmäla dig till den separat. Efter avslutad kurs har du 14 dagar på dig att anmäla dig till Egobitar och få kostnaden för den första kursen avdragen på deltagaravgiften för utbildningen.

Frågor? Ta kontakt med Cicci antingen via e-post eller på telefon 0708-606 104.