Vän med egot

Vän med egot” är ett grepp som vi introducerar under utbildningen Egobitar. Det utgår inte från något av de två lägren inom personlig utveckling – eller kanske från båda. Det handlar om att ha en sådan förståelse för och distans till de inre processerna att vi kan tillåta dem fullt ut samtidigt som vi undviker att styras av dem.

Vad innebär det här rent praktiskt? Låt oss säga att du hamnar i en situation som väcker försvar, bortförklaringar, självanklagelser eller skam (och motstånd mot skammen, eftersom den är obehaglig). När det händer, även om situationen känns obetydlig, missar du upplevelsen av det som faktiskt sker, eftersom du är upptagen med att försvara, förklara eller förneka. Det gör att du inte kan lära dig något av situationen – du ”är ju inte där”. På så sätt upprätthålls våra mönster. Mönstren kallas ofta ”omedvetna”, och det är de väl på sätt och vis – men de måste inte förbli otillgängliga för oss, och det är här principen ”Vän med egot” kommer in i bilden. Om vi kan möta egot med förståelse och bli nyfikna på vad som ligger bakom våra beteenden i stället för att döma slipper vi ta omvägen via skam, försvar, bortförklaringar och anklagelser. I stället kan vi se vad som verkligen sker, förstå dynamiken bakom och få möjligheten att lära oss av våra erfarenheter och välja hur vi vill agera i stället för att bara reagera.

Utbildningen börjar alltid med att du går kursen Levande kraft steg I, och eftersom den även finns som fristående kurs kan du anmäla dig till den separat. Efter avslutad kurs har du 14 dagar på dig att anmäla dig till Egobitar och få kostnaden för den första kursen avdragen på deltagaravgiften för utbildningen.

Frågor? Ta kontakt med Cicci antingen via e-post eller på telefon 0708-606 104.