Utan egot

Att leva ”utan egot” är inte målet – om det ens vore möjligt. Men det vi kan förstå är att egot har goda avsikter som ofta går snett, och vi kan lära oss att ta hand om egot precis som vi tar hand om bilen eller ett husdjur. Om vi låter oss styras totalt av bilen eller husdjuret får vi problem, men om vi har distans till dem kan vi ha både nytta och glädje av dem.

Men vad finns det mer?
Vi har alla nån gång upplevt (men kanske inte varit medvetna om det) hur det är att ”vara här och nu”, ”vara sig själv” eller ”vara i samklang med universum” – en upplevelse av att inte vara någonting särskilt utom just sig själv, helt oförställd och utan behov av att vara någonting annat. För några enstaka individer på den här jorden har det blivit ett permanent tillstånd, och de faller inte tillbaka i de vanliga mönster som de flesta av oss lever i. I många traditioner kallas detta upplysning. Om tillståndet är begränsat i tiden kallas det i den japanska zentraditionen för satori .

För oss som inte blir kvar i detta tillstånd inträder ofta en längtan efter att uppleva (och leva i) detta igen, och då kliver egot in och försöker imitera det. Om vi är medvetna och psykologiskt mogna gör inte egot så stor skada, men allteftersom vi inte tycker att egot gör ett tillräckligt bra jobb (och det är faktiskt egot själv som har den åsikten) så måste egot ta till allt kraftigare hjälpmedel för att hålla liv i sin imitation. Den här funktionen märker man av som människa genom att man identifierar sig allt starkare med de tankar och koncept som man har valt att stödja sig på i livet.

Det vi märker om vi inte ansluter oss till de stora två lägren ”för och emot egot” är att vi kan växa och utvecklas med alla delar av oss själva. I själva verket är det vårt enda sätt att göra det. Då börjar vi tillämpa principen att bli ”vän med egot”.

Utbildningen börjar alltid med att du går kursen Levande kraft steg I, och eftersom den även finns som fristående kurs kan du anmäla dig till den separat. Efter avslutad kurs har du 14 dagar på dig att anmäla dig till Egobitar och få kostnaden för den första kursen avdragen på deltagaravgiften för utbildningen.

Frågor? Ta kontakt med Cicci antingen via e-post eller på telefon 0708-606 104.