Undertryckanden

Som barn lär vi oss att undertrycka vissa aspekter av oss själva och bejaka andra som en normal del av socialiseringsprocessen. Det i sig är inget problem. Meningen är förstås att vi ska lära oss vad som är accepterat och agera därefter, så att samhället kan fungera på ett någon så när civiliserat sätt. Men tyvärr sker processen ofta genom att barn bestraffas och/eller fås att skämmas för sina oönskade beteenden. (Det i sig är normalt och betyder inte att föräldrarna är elaka eller dåliga – det betyder bara att de själva fick samma behandling när de var barn och inte har bearbetat sina känslor.)

Vi reagerar med att undertrycka delar av oss själva, och det är då problemen börjar. De delar vi stänger av ligger och jäser under ytan och hindrar oss från att ha full kontakt med oss själva. För att kunna bli hela, psykologiskt balanserade vuxna behöver vi också hitta tillbaka till alla sidor av oss själva – ”bra” såväl som ”dåliga” – så att vi kan möta och hantera dem i stället för att vara hjälplösa offer för en dynamik som vi inte har aktiv tillgång till. Det gör vi på utbildningen Egobitar utifrån en princip som vi helt enkelt kallarVän med egot.

Utbildningen börjar alltid med att du går kursen Levande kraft steg I, och eftersom den även finns som fristående kurs kan du anmäla dig till den separat. Efter avslutad kurs har du 14 dagar på dig att anmäla dig till Egobitar och få kostnaden för den första kursen avdragen på deltagaravgiften för utbildningen.

Frågor? Ta kontakt med Cicci antingen via e-post eller på telefon 0708-606 104.