Ledarskap – på riktigt

Russ Hudson, en framstående man inom utvecklingen av Enneagrammets personlighetstyplogi, har gett en av de bästa ledarskapsdefinitionerna: Leadership is being present when others aren’t; holding that space without reacting. Ledarskap, fritt översatt och vidareutvecklat, är att behålla sin närvaro när andra förlorar sig i reaktivitet av olika slag, så att man som ledare kan erbjuda en lösning snarare än att bidra till förvirring och konflikt. Det gäller vilken ledare som helst, men blir naturligtvis allt viktigare ju viktigare relationen mellan ledaren och gruppen är.

Programmet Egobitar erbjuder en väg in i det här ledarskapet. Själva konsten att behålla närvaron, att ”bottna” och stå stabilt även om det börjar blåsa, är resultatet av att vi lärt känna oss själva och vår egen reaktivitet på djupet, vilket de upplevelsebaserade kurserna bidrar till. Sedan kan vi förstå mer av mönstren, både våra egna och andras, och det gör vi med hjälp av Enneagrammets personlighetstyplogi. Här får vi också en annan viktig komponent: insikten om hur lika vi är, trots att vår ”likhet” faktiskt kan ha olika form. Det gör oss mindre benägna att döma – såväl andra som oss själva – och mer kapabla att skapa det utrymme som krävs för att både vi själva och andra ska kunna växa.

Är du sugen på Egobitar så har du chansen att gå den första upplevelsebaserade kursen, där allting börjar, redan nu 9–12 juli (uppdaterat för 2015)! Hör av dig om du är intresserad!

Kommentera