Om kursledarna

Skaparna av utbildningen Egobitar är Cicci Lyckow Bäckman och Per Bäckman, som också leder samtliga delkurser. Cicci och Per driver företaget Levande kraft där de erbjuder kurser och enskilda sessioner för inre utveckling. Utbildningen har kommit till som svar på en efterfrågan från tidigare kursdeltagare, och den fungerar som komplement till, utveckling av eller inledning på vilken annan yrkesutövning som helst som innebär kontakt och arbete med andra människor.2011-08-14_-89

Både Cicci och Per är har gedigen erfarenhet inom meditation och kroppsorienterad psykoterapi, energibalansering, reiki och counselling. De håller kurser med fokus på livsglädje, medvetenhet, självkännedom, inre kraft, människokännedom, energiarbete och meditation. Kärnan i arbetet är självkännedom, medvetenhet och personlig erfarenhet, och arbetssättet har sin grund i den kroppsorienterade psykoterapin, Byron Katies The Work och andra moderna metoder för inre utveckling. Båda är uppskattade kursledare som inspirerar med närvaro, humor och förmågan att sätta fingret på det som finns under ytan.

Cicci är också utbildad i enneagrammet, en djupgående personlighetstypologi som bland annat talar om för oss på vilket sätt våra egna drivkrafter skiljer sig åt från andras, samt inom flera olika massageformer. Hon har skrivit böckerna Levande kraft, Din personliga energi och Semester i Egoland samt givit ut cd-skivorna Närvaro, självkänsla, lugn och Vägen till en levande vardag med guidade övningar.

Per arbetar även med IT på Polismyndigheten. Han är dessutom utbildad i kinesiologi och irisdiasnostik samt har satt samman sitt eget sätt att arbeta med kronisk smärta.

Utbildningen börjar alltid med att du går kursen Levande kraft steg I, och eftersom den även finns som fristående kurs kan du anmäla dig till den separat. Efter avslutad kurs har du 14 dagar på dig att anmäla dig till Egobitar och få kostnaden för den första kursen avdragen på deltagaravgiften för utbildningen.

Frågor? Ta kontakt med Cicci antingen via e-post eller på telefon 0708-606 104.