Egobitar – en diplomerande utbildning

I mötet med andra har vi normalt lärt oss en uppsättning tekniker som vi använder. Det gäller såväl coacher och terapeuter som lärare och läkare. De färdigheter vi erbjuder andra kan skilja sig åt, men vilka de än är påverkas vår utövning av dem alltid av själva mötet med de människor vi arbetar med. Utbildningen Egobitar ger dig en oslagbar fördel, eftersom du lär dig att eliminera den oönskade inverkan som dina egna omedvetna mönster kan ha. Det du erbjuder världen blir helt enkelt klarare, tydligare och mer användbart!

Så snart vi möter en annan människa möter två egon varandra: vårt eget och den andres. Egot är, bland mycket annat, ett paket av till större delen omedvetna strategier och kompensationsbeteenden som på grund av omedvetenheten och sin egen ineffektivitet kan skapa missförstånd och konflikter i våra interaktioner med andra. Om vi i stället lär oss förstå och hantera vårt eget ego och möta andras på ett sätt som inte väcker försvar blir kontakten både djupare och mer behaglig.

Bitarna-2Utbildningen EGOBITAR ger ett försprång till dig som arbetar eller vill arbeta med människor. Du kanske är eller vill bli chef, gruppledare, coach, terapeut, lärare, tränare, något inom vården eller kyrkan … eller något annat arbete där din relation till andra människor står i fokus.

Men den här utbildningen banar naturligtvis väg för förbättrade relationer och ökad självkännedom för alla – oavsett vad vi jobbar med!

Format: Utbildningen består av tre block:
–  Upplevelsebaserat självkännedomsarbete
–  Enneagrammets personlighetstypologi
–  Avslutande diplomvecka

Förkunskaper: Utbildningen är öppen för alla som vill öka sin självkännedom och fördjupa mötet med andra människor.

Utbildningen börjar alltid med att du går kursen Levande kraft steg I, och eftersom den även finns som fristående kurs kan du anmäla dig till den separat. Efter avslutad kurs har du 14 dagar på dig att anmäla dig till Egobitar och få kostnaden för den första kursen avdragen på deltagaravgiften för utbildningen.

Frågor? Ta kontakt med Cicci antingen via e-post eller på telefon 0708-606 104.