Diplomveckan

När du klarat av det upplevelsebaserade blocket och enneagramblocket är det äntligen dags för avslutning!

Under Diplomveckan går vi djupare i medvetenheten om hur vi själva och andra fungerar. Vi sam­man­fat­tar vi under upplevelsebaserade former hela utbildningens innehåll och integrerar förståelsen för och kunskapen om både enneagrammet och egot på en djupare nivå. Under veckan får deltagarna tillämpa sina färdigheter på varandra och utomstående med feedback från kursledningen. Vi knyter vi ihop trådarna och besvarar eventuella återstående frågor – eller de som kanske dyker upp under veckans fördjupning och integration. Diplom utdelas till deltagarna.

Efter godkänd utbildning garanteras samtliga deltagare under ett års tid fortsatt tillgång till e-postbaserat stöd från kursledningen.

Datumen för nästa diplomvecka är ännu inte fastlagda.

Utbildningen börjar alltid med att du går kursen Levande kraft steg I, och eftersom den även finns som fristående kurs kan du anmäla dig till den separat. Efter avslutad kurs har du 14 dagar på dig att anmäla dig till Egobitar och få kostnaden för den första kursen avdragen på deltagaravgiften för utbildningen.

Frågor? Ta kontakt med Cicci antingen via e-post eller på telefon 0708-606 104.