Det upplevelsebaserade blocket

Steg I – Upptäck kraften

(torsdag kväll–söndag em, två tillfällen)
Kursen fokuserar på inre kraft, balans och självtillit. I programmet ingår den två gånger: dels som utbildningens allra första steg, dels vid en senare tidpunkt (som du själv väljer). Kurserna blir inbördes mycket olika, så även om det övergripande innehållet är detsamma första och andra gången du går kursen blir upplevelsen – och lärdomarna – helt annorlunda. Dessutom är det en viktig del av processen att återvända till början och uppleva ”samma” material med ett nytt perspektiv.

Den här kursen ger kontakt med din instinktiva livsenergi, med fokus på närvaro, inre förankring och vad som är sant för mig just nu. Den hjälper dig att balansera energin – särskilt om din egen personlighetstyp hör hemma här – att möta andra vars personlighetstyp gör det – om din egen hör hemma någon annanstans.

Steg II – Lyssna till dig själv

(onsdag kväll–söndag em, ett tillfälle)
Kursen fokuserar på frågan om hur vi förhåller oss till oss själva, var våra personliga gränser går, hur vi kanske kompromissar bort vår kraft och vad vi kan göra för att börja lyssna mer till oss själva. Steg II ingår en gång i utbildningen.

Kursen ger kontakt med din känslomässiga energi, med fokus på din inre energi och ditt för­hål­lan­de till mig själv och andra – men den integrerar också de instinktiva kvaliteterna från steg I. När du går den har du gissningsvis börjat med Enneagramblocket, och dina kurskamrater kommer att bli levande illustrationer av de personlighetstyper du där börjat bekanta dig med.

Steg III – Möt egot med kärlek

(tisdag kväll–söndag em, två tillfällen)
Upplägget och det exakta temat för steg III ändras från år till år och därmed är ”ny” varje gång, men fokus ligger alltid på balans mellan våra olika inre aspekter och hur vi kan börja möta oss själva med mer kärlek och därmed såväl bli klarare över hur vi vill leva och öka våra chanser att faktiskt göra det också. Steg III går du två gånger under programmet (och dessa två kurser är alltså helt olika, eftersom det enda som är konstant med steg III är nivån, inte det specifika innehållet).

Den här kursen balanserar instinkt, känsla och tanke, fördjupar och förankrar dina insikter om dig själv på ett djupare plan samt integrerar insikterna från steg I och II. Vi noterar också hur de tre utgångslägena skiljer sig åt, och precis som på de övriga upplevelsebaserade kurserna kan du också integrera de kunskaper du tillägnar dig i Enneagramblocket.

De olika stegen är tillgängliga även som fristående kurser, och de bygger på varandra. Perspektivet blir dock ett annat och mer mångfacetterat när du deltar i dem som en del av utbildningsprogrammet, eftersom den kunskap om personlighetstyper som du bygger upp parallellt ger ett större djup åt både självinsikter och förståelsen för hur andra fungerar.

När du är klar med både det upplevelsebaserade blocket och Enneagramblocket är du redo för den avslutande Diplomveckan.

 

Utbildningen börjar alltid med att du går kursen Levande kraft steg I, och eftersom den även finns som fristående kurs kan du anmäla dig till den separat. Efter avslutad kurs har du 14 dagar på dig att anmäla dig till Egobitar och få kostnaden för den första kursen avdragen på deltagaravgiften för utbildningen.

Frågor? Ta kontakt med Cicci antingen via e-post eller på telefon 0708-606 104.