Det här ger utbildningen

I kursavgiften ingår

 • 6 upplevelsebaserade internatkurser (3–7 dagar) = ca 220 timmars utbildning
 • kost & logi under internatkurserna
 • 3–6 st upplevelsebaserade Enneagramhelger = 30–60 timmars utbildning
 • webinarier = ca 16 timmars utbildning
 • utdelning och bedömning av skriftliga hemuppgifter
 • utbildningsmaterial och -litteratur

Utbildningen ger kunskap om och praktisk erfarenhet av

 • självkännedom och eget arbete för inre utveckling
 • Enneagrammets personlighetstyper och hur du närmar dig dem
 • egots olika aspekter och uttryck
 • utvecklingsprinciper för egohantering*
 • Byron Katies ”The Work”
 • meditation och närvaro
 • att skapa närvaro, klarhet och förståelse
 • att skapa balanserade möten
 • att hjälpa andra till ökad närvaro och insikt
 • att möta andra på ett sätt som inbjuder till öppenhet och tillgänglighet
 • att kringgå försvar, blockeringar och prestige

Diplom utdelas efter avslutad utbildning, under förutsättning att du deltagit aktivt och tillgodogjort dig innehållet.

*) Utvecklingen integreras på djupet och blir en naturlig del av individen. Formatet går att använda tillsammans med vilka andra verktyg som helst eller utan några andra verktyg alls.

Kursavgiften

Programmet kostar i sin helhet 49 500 kr. Om du vill ha en avbetalningsplan eller har andra frågor om betalningsmöjligheterna, hör av dig.

Den som deltar i steg I för första gången och inom 14 dagar registrera sig för Egobitar och kan då dra av kostnaden för steg I från totalkostnaden för programmet. Du kan alltså delta i steg I innan du bestämmer dig.

Samtliga prisangivelser inkluderar moms för privatpersoner.
För företag tillkommer 25% moms.

Utbildningen börjar alltid med att du går kursen Levande kraft steg I, och eftersom den även finns som fristående kurs kan du anmäla dig till den separat. Efter avslutad kurs har du 14 dagar på dig att anmäla dig till Egobitar och få kostnaden för den första kursen avdragen på deltagaravgiften för utbildningen.

Frågor? Ta kontakt med Cicci antingen via e-post eller på telefon 0708-606 104.